Aktuality

Integrace Podřipska od 3.1.2017

Vážení cestující, od 3. ledna 2017 se do systému Pražské integrované dopravy (PID) zapojí 5 nových autobusových linek v oblasti Mělnicka a Roudnicka a dojde k rozšíření integrace na železnici. Jízdní doklady PID bude nově možné použít také na některých linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Podobně bude možné nově použít jízdní doklady DÚK na vybraných linkách PID.

NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY PID

467 Mělník – Cítov – Krabčice – Roudnice nad Labem (zajišťuje ČSAD Česká Lípa)
468 Mělník – Dolní Beřkovice – Cítov – Horní Beřkovice – Černouček (zajišťuje ČSAD Česká Lípa)
 
ZRUŠENÉ AUTOBUSOVÉ LINKY
454 Mělník – Jeviněves – Kralupy nad Vltavou (nahrazeno linkami PID 464, 496)
455 Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou (přečíslováno na linku PID 466)
155730 Praha – Roudnice nad Labem – Štětí (částečně nahrazeno linkami PID 496, DÚK 646)
250031 Mělník – Cítov – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 468, DÚK 683)
250033 Mělník – Horní Počaply – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 475, DÚK 635,672)
250034 Mělník – Horní Počaply – Štětí (nahrazeno linkami PID 475, DÚK 635)
 
 
 
INFORMACE O CENÁCH JÍZDNÉHO
S jízdenkami PID i DÚK můžete přestupovat mezi různými dopravními prostředky dle potřeby. Tarif PID dělí oblasti do pásem, tarif DÚK do
zón. Jízdenky jsou omezené pouze svou časovou a pásmovou/zónovou platností. Jízdenky lze nejjednodušeji zakoupit u řidičů autobusů.
 
PŘEDPLATNÍ A ČASOVÉ JÍZDENKY
Pro častější cestování se vyplatí pořízení předplatného jízdného. Systém PID nabízí jízdenky na zvolená pásma na 30 nebo 90 dnů, v systému
DÚK lze zakoupit časové jízdenky se 7 nebo 30denní platností.
 
DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace o jízdném PID jsou k dispozici na webových stránkách www.ropid.cz. Další informace o tarifu DÚK jsou k dispozici na
webových stránkách www.dopravauk.cz.
 
VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ DOKLADŮ PID A DÚK
Vybrané jízdní doklady PID a DÚK jsou v oblasti vzájemně uznávány. Jízdní doklad druhého integrovaného systému lze využít pouze, máli
cestující jízdenku již označenou (při přestupu), nebo má-li předplacenou jízdenku (v papírové podobě). Řidiči autobusů PID (linky 4xx)
vydávají pouze jízdenky PID, podobně řidiči autobusů DÚK (linky 6xx) vydávají pouze jízdenky DÚK.
 
Úseky linek DÚK, kde budou uznávány vybrané jízdní doklady PID
Vybrané jízdní doklady PID budou uznávány pouze na následujících linkách DÚK a pouze v uvedených úsecích (s výjimkou bezplatných
přeprav):
635 Roudnice nad Labem – Horní Počaply – Štětí
646 Roudnice nad Labem – Černouček – Ledčice
672 Roudnice nad Labem – Předonín – Štětí
676 Roudnice nad Labem – Straškov – Horní Beřkovice
683 Roudnice nad Labem – Bechlín – Horní Beřkovice
 
Úseky linek PID, kde budou uznávány vybrané jízdní doklady DÚK
Papírové jízdní doklady DÚK budou uznávány na všech nově zavedených linkách PID (s výjimkou bezplatných přeprav), tj. na linkách 464,
466, 467, 468, 475, 496.
Zpět