Aktuality

Začlenění MHD Kralupy n.Vlt. do systému PID

K 1. lednu 2016 se připravuje na základě dohody města Kralupy nad Vltavou, okolních obcí a organizace ROPID začlenění linek MHD Kralupy nad Vltavou do systému Pražské integrované dopravy. Současné linky č. 1 a 2 nově vyjedou pod označením 457 a 458. Cestující tak získají možnost kombinovat kralupskou MHD s ostatními železničními i autobusovými linkami PID. Zároveň však zůstane zachována alternativa místního jízdného pro jednorázové cesty kralupskou MHD. Každý si tedy bude moci vybrat typ jízdného podle potřeby.

 

Co přinese integrace kralupské MHD do PID?

·       možnost cestovat kralupskou MHD, vlakem i autobusem PID do Prahy na jeden jízdní doklad PID

·       cestující, kteří již mají časový kupon PID pro dojíždění do Prahy, si v kralupské MHD nemusí kupovat další jízdenku

·       při cestách po Kralupech a okolí bude možné plnohodnotně kombinovat a přestupovat mezi MHD a stávajícími linkami PID

Změna jízdních řádů

Oproti současnému stavu nedochází kromě přečíslování linek k žádným podstatným změnám. U vybraných spojů jsou mírně posunuty časové polohy pro lepší návaznosti zejména na vlaky u kralupského nádraží. Zároveň se oproti současnému stavu zavádí nový večerní spoj v pracovní dny z železniční stanice ve 23:20 přes Lešany, Nelahozeves, Veltrusy, Tesco zpět k železniční stanici (linka 458).

Místní tarif MHD Kralupy nad Vltavou

Platí pouze na linkách PID 457 a 458 a zahrnuje jen jednotlivé nepřestupní jízdné. Jednotlivá jízdenka místního tarifu z předprodeje nebo zakoupená u řidiče platí v rámci obvodu MHD Kralupy nad Vltavou jako nepřestupní, tj. vždy na jednu jízdu daným spojem bez ohledu na vzdálenost, a pozbývá platnosti okamžikem vystoupení cestujícího z autobusu. Oproti jízdnému PID může být výhodnější zejména při delší jednorázové cestě bez přestupu na jiné linky PID. Předplatní časové jízdné existuje jen v podobě kuponů PID (viz dále).

Tarif Pražské integrované dopravy (PID)

V systému PID jsou všechny zastávky linek 457 a 458 na území sídel Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves a Miřejovice zařazeny do tarifního pásma 3. Jízdní doklady systému PID platí jako síťové a přestupní. V rámci své pásmové a časové platnosti lze na ně tedy přestupovat na jinou autobusovou linku PID, na vlak PID nebo je lze použít v MHD Praha (pásma P, 0, B).

Obyvatelům Kralup nad Vltavou, kteří dojíždějí za prací, do škol atd., například do Prahy, a vlastní již doplňkový kupon PID BUS+VLAK platný pro 3. vnější pásmo, nově platí tento kupon i na MHD Kralupy, tedy na linkách 457 a 458. Při cestách jen po Kralupech (a přilehlých obcích na linkách 457 a 458) na jednotlivé jízdenky zůstává výhodnější místní tarif MHD.

Pokud ovšem cestující má již označenou jízdenku z předchozí linky PID, a tato jízdenka splňuje časovou a pásmovou platnost pro pásmo 3, je možné na ni přestoupit i na linky PID 457 a 458. Při použití jízdenek dle Tarifu PID je třeba dát pozor na pásmovou i časovou platnost jízdenek (tj. nepřekročit dobu platnosti).

 

Ceny jízdenek PID pro jednotlivou jízdu (plnocenné)

Příklady cestování na jednotlivé jízdné (bez „pražské tramvajenky“)

Z (pásma)

Do (pásma)

Projížděná pásma

Počet pásem

Časová platnost jízdenky

Plnocenné jízdné

Kralupy nad Vltavou (3)

Kralupy nad Vltavou (3)

3

1

15/30 min*

12/18 Kč*

Kralupy nad Vltavou (3)

Libčice nad Vltavou (2)

3-2

2

30 min

18 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Roztoky u Prahy (1)

3-2-1

3

60 min

24 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Podbaba (B) (vlak)

3-2-1-B

4

90 min

32 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Holešovice (0) (vlak)

3-2-1-B-0

5

120 min

40 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha Masarykovo/hl. n. (P)

3-2-1-B-0-P-P

7

180 min

54 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha MHD (P)

3-2-1-B-0-P-P

7

180 min

54 Kč

* … 12 Kč při jízdě max. 15 min. (neplatí ve vlacích PID), 18 Kč při jízdě max. 30 min.; při použití jízdenky za 12 Kč jako místní tarif MHD není časové omezení a jízdenka je nepřestupní

P … dvojpásmo

Příklady cestování na kombinaci jednotlivé jízdenky s časovým kuponem MHD Praha („pražská tramvajenka“)

Z (pásma)

Do (pásma)

Pásma projížděná na jízdenku

Cena jednotlivé jízdenky

Časový kupon MHD Praha*

Kralupy nad Vltavou (3)

kamkoli do Prahy

3-2-1

24 Kč

P,0,B

Ceny předplatních jízdenek (kuponů) PID (plnocenné)

Příklady cestování na doplňkový časový kupon pro vnější pásma a pásmo 0 (vč. B) (dojezd na okraj Prahy)

Z (pásma)

Do (pásma)

Pásma kuponu

Časový kupon BUS+VLAK měsíční/30denní

Časový kupon BUS+VLAK čtvrtletní/90denní

Kralupy nad Vltavou (3)

Kralupy nad Vltavou (3)

3

300 Kč

760 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Libčice nad Vltavou (2)

3-2

460 Kč

1 200 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Roztoky u Prahy (1)

3-2-1

700 Kč

1 800 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Podbaba (B) (vlak)

3-2-1-0

920 Kč

2 400 Kč

Kralupy nad Vltavou (3)

Praha-Holešovice (0) (vlak)

3-2-1-0

920 Kč

2 400 Kč

Příklady cestování na doplňkový kupon BUS+VLAK v kombinaci s pražským kuponem P a 0 (vč. B)

Výsledné časové jízdné je součtem ceny kuponu pro vnější pásma + kuponu pro Prahu:

Kupon pro vnější pásma PID:

Z (pásma)

Do (pásma)

Pásma projížděná na kupon BUS+VLAK

Časový kupon BUS+VLAK měsíční/30denní

Časový kupon BUS+VLAK čtvrtletní/90denní

Časový kupon MHD Praha*

Kralupy n. Vlt. (3)

kamkoli do Prahy

3-2-1

700 Kč

1 800 Kč

P,0,B

* … „Pražská tramvajenka“ – časové kupony pro Prahu (pásma P, 0, B):

Časový kupon MHD Praha

Cena

měsíční/30denní

550 Kč

čtvrtletní/90denní

1 480 Kč

roční/365denní

3 650 Kč

V tabulkách výše jsou uvedeny pouze kupony plnocenné, další kupony (pro studenty, juniory atd.) a „bezplatné“ přepravy v Praze viz Tarif PID. Pásmo B je u všech kuponů součástí pásma 0 a na kuponech se neuvádí.

Při použití kombinace kuponu pro Prahu (P, 0, B) a doplňkového kuponu pro vnější pásma PID lze kombinovat kupony různé časové platnosti (doba a počátek platnosti), tedy například roční pro Prahu se čtvrtletním pro vnější pásma, důležité je, aby byly příslušné kupony platné v těch pásmech a v ten den, kdy jsou k cestě použity.

Údaje v těchto tabulkách uvedené pro cesty z Kralup nad Vltavou platí i pro cesty z ostatních obcí a měst v rámci MHD Kralupy n. Vlt. (Veltrusy, Nelahozeves, Miřejovice), protože jsou zařazeny ve stejném tarifním pásmu PID – tedy 3 (neplatí pro cesty linkou 372). Ze železničních stanic Nelahozeves a Nelahozeves zámek zatím nelze cestovat vlakem na jednotlivé jízdenky PID, protože úsek trati 090 (linky S4) Kralupy n. Vlt. – Nelahozeves není zařazen do plné integrace PID.

Stejná pravidla a ceny jízdného platí i při cestování opačným směrem, tedy z Prahy do Kralup nad Vltavou a přilehlých obcí v pásmu 3 nebo v rámci MHD Kralupy n. Vlt. (neplatí pro cesty linkou 372). Pokud cestující například při dojíždění vlakem kombinuje pražský kupon PID pro P, 0, B (MHD Praha) s jednotlivou jízdenkou PID, kterou hradí jízdné ve vnějších pásmech, označí si tuto jízdenku již před nástupem do vlaku v Praze v prostoru železniční stanice. Její časová i pásmová platnost se posouvá do prvního pásma PID, na které cestující již nemá předplatné, tedy v tomto případě do pásma 1.

Kde získat jízdenku PID

Jízdenky pro jednotlivou jízdu PID lze zakoupit buď přímo u řidičů příměstských autobusů nebo v jízdenkových automatech či v omezeném sortimentu u dalších smluvních prodejců včetně vybraných pokladen ČD. Zlevněné jízdenky MHD je možné zakoupit ve stávající prodejní síti také v informační kanceláři ČSAD Střední Čechy na kralupském nádraží.

Předplatní jízdenky PID lze získat přes e-shop Dopravního podniku hl. m. Prahy nebo osobně v předprodejních místech. Nejbližší předprodejní místo v oblasti je železniční stanice Kralupy nad Vltavou (prodává pouze papírové kupony). Seznam dalších předprodejních míst na http://ropid.cz/tarif-prodej/prodejni-mista-predplatnich-jizdenek-pid__s262x367.html

 

Zpět