Aktuality

Tisková zpráva - 5 nových IVECO Crossway LE v provozu

ČSAD Střední Čechy, a. s. pořídila nízkopodlažní autobusy díky dotaci z Regionálního operačního programu

 ČSAD Střední Čechy a.s. uvedla ve středu 21.1.2015 na provozovně Mělník do provozu pět nových příměstských autobusů typu LOW ENTRY s pohonem Diesel, typového označení IVECO BUS CROSSWAY. ČSAD Střední Čechy pořídila tyto nové vozy v rámci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Čechy 2007 – 2013. Slavnostní událost se kromě zástupců dotčených měst a obcí uskutečnila  za přítomnosti náměstka hejtmana Středočeského kraje  Milana Němce, ekonomické ředitelky Ropidu Miroslavy Staňkové,  vedoucí oddělení – Finanční útvar a publicita - Úřadu regionální rady soudržnosti Střední Čechy,  Martiny Semelkové a za přítomnosti vedení firmy ČSAD v čele s jejím  majitelem  Miloslavem Studenovským.

 

Celkové náklady projektu „Nákup ekologických autobusů pro příměstskou dopravu – ČSAD Střední Čechy, a.s.“ byly v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny na 21 mil Kč. Projekt bude podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 10,5 mil Kč. Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány, jsou zařazeny v systému Pražské integrované dopravy, jedná se o linky řady 370-374. Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány, lze považovat za vysoce vytížené příměstské linky regionu Praha-východ (okolí měst a obcí  Kralupy nad Vltavou, Odolena Voda, Klecany, Zdiby), které slouží obyvatelům daného území k dopravě za prací, vzděláním a potřebnými službami.

Z technického hlediska se jedná o nízkopodlažní vozidla v délce 12 m  s kapacitou 85 osob, z toho pro 43 sedících cestujících. Vozidla jsou vybavena informačnímu prvky ( označovače, hlásiče, vnitřní a vnější informační tabla, přijímač pro nevidomé apod.)  v souladu s požadovanými  Standardy kvality PID.

Cílem projektu byla modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřejné dopravy, a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Předmětem projektu bylo mimo jiné zajištění bezbariérových spojů na daných linkách, zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy.

 ROP Střední Čechy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět