Aktuality

Projekt „Nákup ekologických autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu – ČSAD Střední Čechy, a.s.“ zahájen

Projekt „Nákup ekologických autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu – ČSAD Střední Čechy, a.s.“ zahájen
Tisková zpráva
 
Projekt „Nákup autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu - ČSAD Střední Čechy, a.s.“ zahájen
Dne 18.7.2014 došlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013. Předmětem předkládaného projektu je nákup 5 nízkopodlažních příměstských autobusů typu LOW-ENTRY s pohonem diesel. Cílem předkládaného projektu je vytvoření podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy oblasti Střední Čech - region Praha - východ, kde dopravce předpokládá provoz nových autobusů pořízených z dotace. Cílem projektu je modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřejné dopravy a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Projekt si mimo jiné klade za cíl zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy.
Firma navazuje na úspěšný projekt z loňského roku, kdy bylo pořízeno deset nízkopodlažních vozidel. Všechny nově pořízené autobusy budou již s motory splňujícími nejpřísnější emisní normu EURO 6 a budou vybaveny odbavovacím a informačním systémem pro provoz v integrované dopravě. Předpokládá se jejich nasazení na linkách PID v oblasti Klecan, Zdib, Odolene Vody a Kralup nad Vltavou.   
Předpokládané celkové náklady projektu „Nákup ekologických autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu – ČSAD Střední Čechy, a.s.“ byly v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny na 25 435 000,00 Kč (z toho způsobilé výdaje ve výši 21 025 000,00 Kč). Projekt bude podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 10 512 500,00 Kč.
V nejbližší době dojde k ukončení výběrového řízení na nákup autobusů. Předpokládá se, že projekt bude dokončen a autobusy budou nakoupeny do prosince 2014.
ROP Střední Čechy
 
 
  

 

Zpět