Aktuality

Nové busy Crossway LE v provoz

Mělník, 14. ledna 2014 – ČSAD Střední Čechy a.s. dnes slavnostně uvedla do provozu deset nových příměstských autobusů typu LOW ENTRY s pohonem Diesel, typového označení SFR 162 CROSSWAY LE. ČSAD Střední Čechy pořídil tyto nové vozy v rámci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Čechy 2007 – 2013.

 

Celkové náklady projektu „Nákup autobusů pro příměstskou dopravu – ČSAD Střední Čechy, akciová společnost“ byly v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny na 42 mil Kč Kč. Projekt bude podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 21 mil Kč. Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány, jsou zařazeny v systému Pražské integrované dopravy a příměstské dopravy a projíždí pásmy 0, B (Praha) a 1 (Středočeský kraj). Nově pořízené autobusy budou provozovány na vymezených linkách území Prahy – Východ, Mělník (linka 368 a 370 a dále pak linka 125732, 155731 a 250027). Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy provozovány lze považovat za vysoce vytížené příměstské linky regionu Praha Východ (okolí měst Mělník, Kralupy nad Vltavou, Odolená Voda, Líbeznice, Liběchov, Neratovice), které slouží obyvatelům daného území k dopravě za prací, vzdělání a potřebnými službami.
 
Cílem projektu byla modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřejné dopravy, a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Předmětem projektu bylo mimo jiné zajištění bezbariérových spojů na daných linkách, zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy.
 ROP Střední Čechy
 
 
Video ze slavnostního předání nových vozidel je možné shlédnout zde
 
Slavnostního předání vozidel se zúčastnili (zleva) za Ropid Pavel Procházka, pověřený řízením organizace Ropid; za Středočeský kraj PaedDr. Milan Němec, náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu;  za ROP Střední Čechy
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., ředitel a za ČSAD Střední Čechy, a.s. Ing. Miloslav Studenovský, předseda představenstva
Slavnostního předání se zúčastnili pověřený řízením organizace Ropid p.Pavel Procházka, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Paedr. Milan Němec, ředitel ROP Střední Čechy JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. a předseda představenstva ČSAD Střední Čechy, a.s. Ing. Miloslav Studenovský
 

 

Zpět