Aktuality

Nákup autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu

Projekt „Nákup autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu - ČSAD Střední Čechy, a.s.“ zahájen.

 

Tisková zpráva
 
Projekt „Nákup autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu - ČSAD Střední Čechy, a.s.“ zahájen
Dne 4.6.2013 došlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013. Předmětem předkládaného projektu je nákup 10 nízkopodlažních příměstských autobusů typu Low Entry s pohonem diesel. Cílem předkládaného projektu je vytvoření podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy oblasti Střední Čech - region Praha - východ, kde dopravce předpokládá provoz nových autobusů pořízených z dotace. Cílem projektu je modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřejné dopravy a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Projekt si mimo jiné klade za cíl zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy.
Předpokládané celkové náklady projektu „Nákup autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu - ČSAD Střední Čechy, a.s.“ byly v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny na 50 450 000,00 Kč (z toho způsobilé výdaje ve výši 42 050 000,00 Kč). Projekt bude podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 21 025 000,00  Kč.   
V nejbližší době dojde k vyhlášení výběrového řízení na nákup autobusů. Předpokládá se, že projekt bude dokončen a autobusy budou nakoupeny do května 2014.
ROP Střední Čechy
  
Zpět