Aktuality

Nové slevy z jízdného od 1.9.

Vážení cestující, s platností od 1.9.2018 vstupují v planost nové slevy pro děti, mládež do 18 let, studenty ve věku 18 - 26 let a seniory nad 65 let. Tito cestující za stanovených podmínek mají nárok na slevu ve výši 75% z plného jízdného. Na linkách PID pro dojezd do Prahy je sleva poskytována pouze do pásma 0 (sleva není poskytována v pásmu P)

Další informace ke slevám a novým cenám na linkách PID naleznete na https://pid.cz/novinky-nakupu-jizdneho-nove-celostatni-slevy-od-zari-2018/

Cestující do 18 let a nad 65 let nárok na slevu prokazují doložením věku úředně vydaným dokladem, který obsahuje fotku, jméno a příjmení a datum narození (např. žákovský průkaz, průkazka PID, občanský průkaz nebo cestovní pas).

Studenti od 18 do 26 let nárok na slevu prokazují žákovským průkazem potvrzeným školou a ověřený dopravcem nebo studentskou kartou ISIC. Oba průkazy musí být platný pro daný školní nebo akademický rok.

Pokud cestující prokazuje nárok na slevu průkazem vydaným dopravcem (tzv. ověření věku) či průkazkou PID musí mít u sebe "obecný" identifikační doklad (občansý průkaz, karta ISIC apod.) pro případ eventuelní kontroly ze strany Ministerstva dopravy.

 

 

 

Zpět